יקב אפוד הילה

יקב אפוד הילה

Ephod Winery Hila
שאטו מאסיו בוטה גראן קווה

שאטו מאסיו בוטה גראן קווה

Château Massieu-Boutet Grande Cuvee
בושמילס סינגל מאלט 10 שנים

בושמילס סינגל מאלט 10 שנים

BUSHMILLS SINGLE MALT 10 YEAR OLD
קמוס ריטרן טו סיינט אוליי

קמוס ריטרן טו סיינט אוליי

CAMUS RETURN TO SAINT-AULAYE
לימונענערק דודו

לימונענערק דודו

LIMONANARAK DUDU
ווטרמלונערק דודו

ווטרמלונערק דודו

WATERMELON ARAK DUDU
פיינאפלערק דודו

פיינאפלערק דודו

PINAPPLE ARAK DUDU
About

About

Established by the Caspi Family in 1909 the company.

was engaged with maritime, general commerce and insurance business for three consecutive generations.

 

Caspirits is the leading importer and distributor of prestigious wine & spirits brands from world’s top producer.

Over century old company is leading modern development in Israeli spirits market by introducing new brands, tastes and flavors to the one of most demandin public in the world.